Telefon kontaktowy:

    Termin rajdu:
    22.09.2018 - 23.09.201813.10.2018

    Oświadczam, że poruszam się samodzielnie w trzech chodach i jestem w stanie pojechać na rajd konny. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli nie jeździłem/łam wcześniej w Stajni Sarage instruktor ma prawo zweryfikować moje umiejętności, przed wyjazdem na rajd, na placu (na lonży lub samodzielnie). Jestem świadomy/a, że w trosce o moje bezpieczeństwo instruktor ma prawo odmówić mojego uczestnictwa w rajdzie. Wówczas zostanie mi zwrócona tylko połowa kosztów za uczestnictwo w rajdzie.

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wyrażam zgodę na: Przetwarzanie przez Sarage Agnieszka Malarska, moich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem powyższego formularza. Oświadczam że zostałem/am poinformowany/wana że: Administratorem danych osobowych jest Sarage Agnieszka Malarska z siedzibą w 12-100 Szczytno, Olszyny 102, NIP: 526-241-96-94, kontakt@sarage.pl. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zadań Stajni Sarage (odpowiadanie na zadane pytania, organizacja imprez okolicznościowych, wypoczynku w siodle, ferii zimowych, jazd konnych). Przetwarzanie wystąpi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 365 dni od dnia zgłoszenia, a po tym terminie automatycznie usuwane z systemów informatycznych Sarage Agnieszka Malarska. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą: a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT; b) Wskazani pracownicy Stajni Sarage. Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, a także dysków Procesora. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Podanie powyższych danych osobowych jest wymagane przez Sarage Agnieszka Malarska w celu zawarcia i wykonania usługi związanej z działalnością Stajni Sarage. Konsekwencją niepodania powyższych danych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

    Zapoznałem się i akceptuję zasady rezerwacji miejsca na wypoczynku w siodle w Stajni Sarage (gwarancją rezerwacji miejsca uczestnika jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie bezzwrotnego zadatku w wysokości 100 PLN/tydzień, za osobę w ciągu 7 dni od otrzymania maila potwierdzającego otrzymania formularza. W innym przypadku, rezerwacja zostanie anulowana).