Adres:
Olszyny 102, 12-100 gmina Szczytno
woj. Warmińsko-Mazurskie

Współrzędne geograficzne: 53°32’48.7″N 21°08’26.6″E
Koordynaty GPS: 53.546812, 21.141361

Wskazówki dojazdu:
Należy kierować się ze Szczytna drogą krajową nr 53 w stronę Ostrołęki. Po minięciu po lewej stronie cmentarza należy skręcić w pierwszą drogę (leśną) w prawo.
Następnie należy kierować się prosto, przejechać przez tory kolejowe i skręcić w czwartą leśną drogę w lewo – 90° (licząc drogi po lewej stronie zaczynając od torów).

Kontakt w sprawie jazd konnych:
Instruktor, tel.: 602 414 775

Kontakt w sprawie obozów, imprez integracyjnych, pensjonatu:
Agnieszka Malarska, tel.: 793 455 031
e-mail: agnieszka.malarska@sarage.pl

Kontakt w sprawie rezerwacji noclegu, kortu tenisowego, Lasertag:
Urszula Malarska, tel.: 793 303 092
e-mail: kontakt@sarage.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wyrażam zgodę na: Przetwarzanie przez Sarage Agnieszka Malarska, moich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem powyższego formularza. Oświadczam że zostałem/am poinformowany/wana że: Administratorem danych osobowych jest Sarage Agnieszka Malarska z siedzibą w 12-100 Szczytno, Olszyny 102, NIP: 526-241-96-94, kontakt@sarage.pl. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zadań Stajni Sarage (odpowiadanie na zadane pytania, organizacja imprez okolicznościowych, wypoczynku w siodle, ferii zimowych, jazd konnych). Przetwarzanie wystąpi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 365 dni od dnia zgłoszenia, a po tym terminie automatycznie usuwane z systemów informatycznych Sarage Agnieszka Malarska. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą: a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT; b) Wskazani pracownicy Stajni Sarage. Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, a także dysków Procesora. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Podanie powyższych danych osobowych jest wymagane przez Sarage Agnieszka Malarska w celu zawarcia i wykonania usługi związanej z działalnością Stajni Sarage. Konsekwencją niepodania powyższych danych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.