Telefon kontaktowy (wymagane):

  Turnus (wymagane):
  I turnus - 30.04.2022 - 03.05.2022

  Stacjonarnie/półkolonie (wymagane):

  Wyżywienie (wymagane):
  Mięsna dietaWegetariańska dietaWegańska dieta

  Poziom jazdy (wymagane):
  LonżaBOJSOJZOJStęp i kłus samodzielnieTrzy chody samodzielniePierwsze skoki

  Wiek uczestnika (wymagane):

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wyrażam zgodę na: Przetwarzanie przez Sarage Agnieszka Malarska, moich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem powyższego formularza. Oświadczam że zostałem/am poinformowany/wana że: Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Malarska, NIP: 5361930786, kontakt@sarage.pl. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zadań Stajni Sarage (odpowiadanie na zadane pytania, organizacja imprez okolicznościowych, wypoczynku w siodle, ferii zimowych, jazd konnych). Przetwarzanie wystąpi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 365 dni od dnia zgłoszenia, a po tym terminie automatycznie usuwane z systemów informatycznych Sarage Agnieszka Malarska. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą: a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT; b) Wskazani pracownicy Stajni Sarage. Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, a także dysków Procesora. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Podanie powyższych danych osobowych jest wymagane przez Sarage Agnieszka Malarska w celu zawarcia i wykonania usługi związanej z działalnością Stajni Sarage. Konsekwencją niepodania powyższych danych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

  Zapoznałem się i akceptuję zasady rezerwacji miejsca na wypoczynku w siodle w Stajni Sarage (gwarancją rezerwacji miejsca uczestnika jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie bezzwrotnego zadatku w wysokości 500 PLN/tydzień, za osobę w ciągu 7 dni od otrzymania maila potwierdzającego otrzymania formularza. W innym przypadku, rezerwacja zostanie anulowana).